Autorisert Ringsekretær

Jeg ble autorisert ringsekretær i NKK 25.10.2007 - etter å ha gjennomført ringsekretærkurs ved NKK avd Trøndelag med Arne Foss som kursholder, bestått skriftelig eksamen, et visst antall skriveroppdrag i praksis, gjennomført og bestått ringsekretærelevarbeide og bestått ringsekretæraspirant for to ulike dommere.

Som autorisert har jeg etterhvert hatt flere elever i ringen. Min viktigste oppgave da er å gjøre deg trygg på oppgaven, ikke "finn fem feil" for å kunne stryke deg

Likevel har det hendt at jeg har strøket elever, og hovedgrunn da har vært ikke møtt uten at hverken jeg eller arrangøren har fått beskjed før bedømmelsen starter. Det er mange som ønsker elevplass, og det er veldig dårlig gjort å melde seg som elev uten å gi beskjed om forfall, slik at andre heller ikke får vært elev.

Skriveren

Med meg i ringen har jeg en "skriver". Denne skriver ordrett (!) ned hva dommeren sier om hunden under bedømmelse. Språk varierer fra dommer til dommer naturlig nok.

Det er mitt ansvar at skriveren får med seg hvilke premiegrader som skal krysses av, samt plasseringer. Skrivere kan gjøre feil, men det er ringsekritærens ansvar.

Hvilke egenskaper jeg setter pris på hos skriver:

Håndskrift som er forståelig, holder høyt tempo og evne til å forkorte korrekt er viktig!

Evne til å spørre om det er noe man ikke forstår

Tørr å gi beskjed om man ikke får med seg hva dommeren sier

Takler både nettbrettløsning og papirvarianten av oppdraget om det skulle oppstå endringer underveis

Får med seg om det er korrekt hund vi holder på med (katalog nummer)

Hva jeg ikke setter pris på:

Følger ikke med, (chatter på sin egen mobil i stedet)

Forsvinner fra oppgaven for å se på sin egen rase noen ringer lengre unna etc

Spør om vi er ferdig snart hvert 10.de minutt

Skriver noe annet enn det dommer faktisk har sagt

Skriver premiegrad og leverer ut (kritikkskjema til eier)/sender inn (på nettbrett) uten å fått bekreftet av meg om hund nr 1 faktisk skulle ha CACIB eller ikke (etc)

 

Utstilleren

Ringsekretærens rolle ovenfor utstilleren er å rope de inn i ringen til rett tid (ikke før tidsskjema), samt stille utstillerene opp i korrekt rekkefølge i de ulike klassene, vise respekt både for den ferske og den erfarne utstiller, være behjelpelig og besvare rellevante spørsmål.

Alle henvendelser til dommer skal gå via ringsekretær. Oppstår det en situasjon mellom dommer/utstiller kommer autoriteten min frem og saken avsluttes, helst uten innrapportering til NKK. Men i ytterste konsekvens kan det bli utfallet.

Bildet er av min egen datter, men jeg fungerer aldri som ringsekretær i en ring hvor hun skal delta (iht reglene). Og om du og jeg kjenner hverandre godt, er det ikke sikkert jeg behandler deg som en venninne/kompis når jeg er i rollen som ringsekretær. Jeg kan heller ikke selv stille ut hund for samme dommer som jeg fungerer for som ringsekretær. 

Noen ganger er det svært høyt tempo i ringen, og mye som skal skje samtidig - ønsker du å spørre om noe, er det beste å gi et hint, vente på sidelinjen til jeg er klar, og helst er det beste tidspuktet mellom to raser (med mindre det er noe avgjørende feil som har skjedd - som at du egentlig også skal være med inn i ringen igjen uten å ha blitt ropt opp). Jeg er ikke feilfri

Husk at det er DU som har meldt hunden på utstillingen, ikke hunden som har påmeldt deg..! Hardhendt behandling av hunden (også løft etter hale etc) vil bli gitt advarsel om, ved gjentagelse kan du bli innraportert til NKK med de konsekvenser det vil få.

Dobbelthandling er ikke lov, men skjer dette så diskret at det ikke forstyrrer de andre deltagerene hender det at jeg nøyer meg med å bare følge med, andre ganger gir jeg en advarsel og i ytterste konsekvens blir saken innrapportert. Det samme med bruk av godbiter og leker inne i ringen..Det er lov å bruke sunn fornuft. Det har hendt at jeg har stanset hele utstillingen og gitt en generell advarsel til samtlige før utstillingen kan fortsette. Visst er det tradisjoner innenfor visse raser som jeg kan ha en viss forståelse for, men det må gå en grense ved sikkerhet. Dessuten er vi i Norge og skal da følge NKK sine utstillingsregler, det er disse du som utstiller har signert på at du har akseptert ved påmelding. 

 

 

  • PM forteller deg når du tidligst skal inn i ringen

  • Meg på den "andre siden" - det er viktig å vite hvordan det føles å være utstiller

Katalognummeret

Alle utstillere får et katalognr de skal ha på seg når de entrer ringen

Som ringsekretær kan jeg nekte deg å delta før du har katalognummeret. Det har skjedd at deltaker ikke har betalt påmeldingen og premiering denne dagen kan da bli annulert. Derfor gjør du det enklere både for meg og andre om du først som sist har denne utsendt av arrangøren på deg når du entrer ringen. 

Det er ditt ansvar at du har med deg korrekt katalognr på den hunden du tar med deg inn i ringen... Det er nemlig ikke alltid så enkelt som å bytte CERT på "riktig" hund i etterkant.

Jeg har vært borti situasjonen en gang og hvor det endte med at jeg ba utstiller om å sende inn klage til NKK. Ettersom jeg ikke hørte mer antar jeg at klage aldri ble sendt.

Du gjør dessuten jobben (til både skriveren og) min som ringsekretær enklere når du har på riktig katalognr på rett hund med tanke på å få notert korrekt plassering i konkurranseklassene

Håndlagde katalognummer aksepteres ikke uten arrangørens stempel 

Dommeren

Min oppgave ovenfor dommeren er å legge alt til rette i ringen for at denne skal fungere i sin gjerning så effektivt som mulig

Dommeren er en gjest av arrangøren jeg skal ta meg av, og hvis du som utstiller har bedt om sin mening av din hund ut i fra en rasestandard.

Hvor lite er moderat? Hvor mye er moderat? Det er unektelig at man ikke alltid er enig med dommeren, men både du som utstiller og dommer skal likevel behandle hverandre med respekt.

Klanding av dommer er ikke lov iht utstillingsreglene. Men det er fullt mulig å sende inn en klage til NKK via arrangør. En prossess som koster både tid og penger. Noen ganger er dette imidlertid helt nødvendig, andre ganger ikke.

Personlig liker jeg best at ting ordnes opp i ringen der og da. Og ja, jeg har vært borti dommere som har tatt feil når de har villet innraportere utstiller, og utstiller som har tatt feil når de har ønsket å sende inn klage. Det hender det kan koke over, og da vil jeg bruke autoriteten min til å fortelle (begge) hva som står i regelverket før jeg anser oss ferdig med saken og skal forsette bedømmelsen.  Det hender jeg gir dommer/utstiller 2 minutter til en liten diskusjon, men ikke mer.

Premiering og premielister

En av hovedoppgavene til en ringsekretær er å holde orden på premielista. Reine bibelen inne i ringen. Her står kun hundenes katalog nr, reg nr, kjønn og hvilken klasse den deltar i. Ikke noe navn. 

Det katalog nr du har på deg når du viser hunden vil derfor være det jeg finner på premielisten og noterer ned premiegraden dommeren har sagt. Så husk å ha på deg korrekt katalognummer!

Som ringsekretær er det min oppgave å holde opp et rødt, blått, gult eller grønt skilt som viser hvilken premiegrad/plassering dommeren har gitt hunden din. Av og til deler jeg også ut rosetter, men stort sett overleverer jeg rosettene til dommeren slik at denne får æren av overrekkelsen. Spesielt BIR og BIM

Championat og CERT rosetter ligger ofte i ringene. Excellent, CK, Verry good rosetter kjøpes som regel i sekretæriatet hos arrangøren

Utstillingskatalogen er et godt hjelpemiddel i ringen for en ringsekretær, men ofte missforstår utstillere og tror at denne brukes for at dommer skal vite hvem hund/eier som er i ringen. Dommer har IKKE tilgang på katalogen før all bedømmelse er slutt. Skal dommer dømme begge dager, får ikke dommer katalogen før søndag ettermiddag.

Det er IKKE lov å informere dommer om tidligere permieringer hunden har fått. Da kan jeg komme med et kremt og en advarsel. Ofte skjer dette i et ubetenktsomt øyeblikk. Det samme når dommer spør "hva heter hunden?" - noen utstillere blir da helt satt ut, fordi de har lært at dette skal de ikke fortelle dommer, men tørr ikke annet enn å adlyde..MEN det dommer egentlig mener er å få hundens daglige navn som dommeren kan bruke for å hilse på hunden din. Da en del hunder blir beroliget av at den som hilser på/skal sjekke tenner sier navnet dens.

Slike og lignende episoder ser jeg på som hendige uhell og får passere med en liten forklaring

 

  • Hva du fikk på forrige utstilling...

  • spiller ingen rolle på neste utstilling

Arrangøren

En dyktig arrangør gjør jobben for en ringsekretær betydelig enklere enn en arrangør som tydeligvis fikk jobben i hånda i forgårs...

Østerdal Fuglehund klubb er et prakteksempel på hvordan det kan gjøres proffesjonelt også på de mindre utstillingene ❤